პარტნიორები

არეა ექსპო 2022 პარტნიორების შესახებ ინფორმაცია განახლდება

ღონისძიების ორგანიზატორია

არეა ექსპო 2019 oficialuri mxardamWerebi

არეა ექსპო 2019 მედია პარტნიორები

არეა ექსპო 2019 ღონისძიების პარტნიორები

საკონტაქტო პირი:

რა მიზნით გსურთ მონაწილეობის მიღება?

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ:
საკონტაქტო პირი:

....................................................

რა მიზნით მინდა მონაწილეობა ღონისძიებაში:

....................................................

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ:

გმადლობთ, რომ დაინტერესდით არეა ექსპოთი.

გმადლობთ, რომ დაგეგმეთ არეა ექსპოზე დასწრება. თვალი გვადევნეთ სოციალურ ქსელში და გაიგეთ ყველა სიახლე ღონისძიების შესახებ პირველმა.

საცხოვრებელი ადგილი:

რა მიზნით ესწრებით არეა ექსპოს?

....................................................

....................................................

საიდან გაიგეთ ჩვენს შესახებ: